Οι τάξεις μας!

Ολιγομελείς Τάξεις

Όλα μας τα τμήματα είναι ολιγομελή

Στον σταθμό μας λειτουργούν τέσσερα τμήματα:

 • Το μεταβρεφικό
 • Τα Προ-προνήπια
 • Τα Προνήπια
 • Τα Νήπια.

Τα Τμήματα μας

Μεταβρεφικό

 • Αρ. Παιδιών: 17
 • Ηλικία: 2,5 - 3 ετών

Προ-προνήπια

 • Αρ. Παιδιών: 15
 • Ηλικία: 3 - 4 ετών

Προνήπια

 • Αρ. Παιδιών: 17
 • Ηλικία: 4 - 5 ετών

Νήπια

 • Αρ. Παιδιών: 17
 • Ηλικία: 5 - 6 ετών