Εγκαταστάσεις

Μοναδικές Εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις μας δημιουργήθηκαν σε κτίριο 450τ.μ. με μεγάλους εξωτερικούς χώρους.

Η διαμόρφωση έγινε ακολουθώντας αυστηρά όλες τις προδιαγραφές που προβλέπονται από την νομοθεσία με ιδιαίτερη έμφαση και ευαισθησία στην ασφάλεια.

Όλες οι αίθουσες έχουν μεγάλα παράθυρα ώστε να διασφαλίζεται επαρκής φυσικός φωτισμός και αερισμός.

Το κτίριο χωρίζεται σε πυροδιαμερίσματα με κατάλληλες προδιαγραφές της τοιχοποιίας και με χρήση ειδικών πιστοποιημένων θυρών πυρασφάλειας στα εσωτερικά δωμάτια.

Όλοι οι χώροι καλύπτονται από σύστημα πυρανίχνευσης ενώ υπάρχει πιστοποιημένο πυροσβεστικό συγκρότημα (ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ12845) που τροφοδοτεί σύστημα καταιωνισμού (sprinkler) για την αυτόματη πυρόσβεση όλων των χώρων. Επιπλέον υπάρχει σύστημα καταιωνισμού με ειδικό πυροσβεστικό υλικό για την χοάνη της κουζίνας καθώς και φορητοί πυροσβεστήρες τοποθετημένοι στα σημεία που προβλέπει η σχετική μελέτη.

Στο κτίριο έχει εγκατασταθεί σύστημα εξαερισμού με προκλιματισμό του εισερχομένου νωπού αέρα σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ καθώς και σύστημα κλιματισμού VRV με αντλίες θερμότητας και αυτονομία σε κάθε χώρο. Τα συστήματα αυτά διασφαλίζουν βέλτιστες συνθήκες άνεσης και υγιεινής στους χώρους του σχολείου.

Οι χώροι μας περιλαμβάνουν:

  • 4 αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με έπιπλα και μέσα διδασκαλίας από εξειδικευμένο προμηθευτή τα οποία είναι κατασκευασμένα με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές και δίδουν μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών δυνατοτήτων.
  • 1 αίθουσα ύπνου επίσης εξοπλισμένη με κατάλληλα κρεβατάκια σύγχρονων προδιαγραφών.
  • Κουζίνα σχεδιασμένη και εξοπλισμένη με σύγχρονο εξοπλισμό (ηλεκτρικές συσκευές για μεγαλύτερη ασφάλεια) για την διασφάλιση των κανόνων υγιεινής.
  • Χώρος θεάτρου
  • Αυλή βιωματικής μάθησης
  • 2 αυλές για το διάλειμμα των παιδιών (μία εσωτερική, μία εξωτερική) εξοπλισμένες με παιχνίδια.
  • WC και μπάνια νηπίων
  • Χώρος ανάπαυσης προσωπικού με ξεχωριστά WC
  • Χώρος γραφείων, χώρος αναμονής, WC επισκεπτών
  • Διάφοροι βοηθητικοί χώροι